|
|
|
|
länkar
| Kontakt |

Kopplingar
Axeltätning
- Vibrationsdämpning
---- Gummi
---- Stål
---- NoiseKiller
Ljuddämpare
Kompensatorer

HELMETALL-isolator

VT 4211 - VT 4213

Pdf. 522 Kb

Beskrivning

En mycket mjuk isolator med inbyggd justerbar rörelsebegränsning. Speciellt konstruerad för uppställningar av mobil utrustning så som framdriftsmotorer, fläktar, kompressorer, däckshus, manöverhytter, verktygsmaskiner mm.

Montageanvisning

Isolatorn som har integrerade rörelsebegränsare måste injusteras vid montering, för att uppnå en optimal vibrationsisolering. När isolatorn är riktigt justerad skall endast fjädern vara lastbärare. Rörelsebegränsarnas uppgift är endast att begränsa rörelserna då uppställningen utsätts för externa krafter.

Justeringen skall uföras när motorn har sin  "driftskondition", d.v.s. när olja och vatten är  påfyllt samt alla tillbehör är monterade.

Justeringen görs för hand eller med hjälp av haknyckel genom att vrida husets överdel så att ett mått på ca 9 mm erhålls mellan överkant isolator  (undersida motortass) och överkant hus

(se mått "A" på skiss), därefter låses isolatorn med hjälp av låsringen.

När justeringen är klar kan motorinstallationen riktas upp med lämplig metod.

När isolatorerna används för uppställning av t.ex. framdriftsmotorer eller liknande applikationer, som ger ett utgående vridmoment, bör isolatorerna efter-justeras för att få bästa möjliga vibrationsisolering.

Denna efterjustering görs under drift med nominellt vridmoment pålagt.

Alternativt kan man räkna ut hur mycket motorn kommer att vrida sig när momentet läggs på och göra efterjusteringen när uppriktningen är klar.

Vi hjälper gärna till med att räkna ut hur mycket isolatorerna skall efterjusteras om vi får nödvändiga indata. Om denna metod används skall "A"-måttet kontrolleras vid drift.

Justeringen sker enligt samma metod som beskrivits ovan. Vilket håll isolatorerna skall justeras åt beror på vilket håll vridmomentet verkar och är således beroende av utgående axels rotationsriktning.

Isolator Lastområde

e daN (kg)

Dämpning Förstorings

faktor (Q)

VT 4211 50 - 100 Låg dämpning 6 - 10
VT 4212 100 - 200 Låg dämpning 6 - 10
VT 4213 200 - 300 Låg dämpning 6 - 10

Egenskaper

Helmetallisk isolator med fjäder i stål och elastiska element i rostfritt 18/8 stål. Hus i elförzinkat stål. Egenfrekvens: 5 - 9 Hz.Mekanisk hållfasthet: 5 g .
Aquamer AB
Sörgårdsvägen 13 www.aquamer.se tel. 08-448 9030
163 52 Spånga info@aquamer.se fax. 08-448 9031