|
|
|
|
länkar
| Kontakt |

Kopplingar
Axeltätning
- Vibrationsdämpning
---- Gummi
---- Stål
---- NoiseKiller
Ljuddämpare
Kompensatorer

Isolator

VT 4103-VT4128

Beskrivning

En mycket mjuk helmetallisk isolator med inbyggd justerbar rörelsebegränsning. Fjäder i stål och dämpelement i rostfritt stål. Hus i elförzinkat stål. 

Egenskaper
Egenfrekvens 5 - 9 Hz 
Maximal exiteringsamplitud ± 1 mm
Mekanisk hållfasthet 5g
Temperaturområde - 90°C - +300°C
Isolator Lastområde

daN (kg)

Dämpning Förstorings

faktor /Q)

VT 4103 150-350 Odämpad 8-12
VT 4105 250-500 Odämpad 8-12
VT 4108 300-800 Odämpad 8-12
VT 4115 150-350 Låg dämpning 6-10
VT 4118 250-500 Låg dämpning 6-10
VT 4115 300-800 Låg dämpning 6-10
VT 4123 150-350 Hög dämpning 3-5
VT 4125 250-500 Hög dämpning 3-5
VT 4128 300-800 Hög dämpning 3-5

Användningsområde

Uppställning av motorer, fläktar, kompressorer, däckshus, manöverhytter, verktygsmaskiner mm.

 Montageanvisning

Isolatorns rörelsebegränsning skall justeras när den uppställda utrustningen har sin driftskondition. Justeringen görs genom att, för hand eller med haknyckel, husets överdel vrids så att en spalt (A) på ca 2 mm syns mellan huset och rörelse- begränsningen. Isolatorn skall då ha en totalhöjd (H), på 105 - 115 mm beroende på last.

Med korrekt justering blir maximala rörelsen vid isolatorn ± 4 mm i alla riktningar.

Aquamer AB
Sörgårdsvägen 13 www.aquamer.se tel. 08-448 9030
163 52 Spånga info@aquamer.se fax. 08-448 9031