|
|
|
|
länkar
| Kontakt |

Kopplingar
Axeltätning
- Vibrationsdämpning
---- Gummi
---- Stål
---- NoiseKiller
Ljuddämpare
Kompensatorer

NoiseKiller Svart/grå

Högeffektiv dämpmassa för stomljudsdämpning av metall, plast, trä etc.

NoiseKiller GRÅ är en unik, högeffektiv dämpmassa utvecklat för akustikförbättringar av bl.a. durk och skott där mycket höga krav på ljudisolering krävs

Till NK GUL

Allmänt

NoiseKiller Grå är en giftfri vattenbaserad dämpmassa speciellt utvecklad för vibrations och stomljudsdämpning i glasfiber- och aluminiumkonstruktioner.

Applikation

Ytan som skall behandlas skall vara fri från damm och smuts. Glasfiber bör rubbas lätt med fint slippapper och tvättas sedan med aceton.

NoiseKiller Grå spacklas, rollas eller sprutas med tryckluftsspruta vid större ytor. Vid sprutning bör munstycket vara min 3 mm och trycket 4-6 bar. 

 NoiseKiller Grå kan även läggas direkt på plåt eller aluminium, men för att uppnå maximalt korrosionsskydd och vidhäftning bör NoiseKiller Grå appliceras ovanpå primer eller motsvarande.

 Noisekiller Grå är avsedd för skikttjocklekar mellan 0,5-5 mm och tjocka skikt bör läggas på i flera lager om ca 1 mm som dessutom får torka mellan påläggningarna.

NoiseKiller Grå torkar i två steg. Först avdunstar vattnet, vilket tar 1-3 timmar, därefter efterhärdar materialet för att efter ca 24 timmar ha uppnått full dämpeffekt. Händer rengöres med såpa och vatten, verktyg rengöres i vatten direkt efter användning, innan massan härdar.

 Efter härdningen kan NoiseKiller Grå övermålas med de flesta på marknaden förekommande färger.

NoiseKiller Grå skall lagras frostfritt.

Tekniska data:
Kulör: Grå/ Svart
Lukt: Helt luktfri efter torkning
Densitet: 1500 kg/m³
Torrhalt: 74 %
Viskositet: 400 ± 100mPas
Flampunkt: Över 100°C
Förtunning: Vatten
Appliceringstemp: +2 - +80°C
Filmtjocklek: 0,5 - 2,0 mm
Materialåtgång: 0,5 - 1,5 l/m²
Lagringstemperatur: Frostfritt
Lagringstid: Minst ett år i oöppnat skick
Aquamer AB
Sörgårdsvägen 13 www.aquamer.se tel. 08-448 9030
163 52 Spånga info@aquamer.se fax. 08-448 9031