|
|
|
|
länkar
| Kontakt |

Kopplingar
Axeltätning
- Vibrationsdämpning
---- Gummi
---- Stål
---- NoiseKiller
Ljuddämpare
Kompensatorer

Noisekiller GUL

Högeffektivt dämplim för plywood-, spån- och gipsskivor i golv och väggar.

NoiseKiller Gul är ett unikt högeffektivt viskoelastiskt dämplim utvecklat för akustikförbättringar av bl.a golv och väggar där mycket höga krav på ljudisolering krävs.

Till NK SVART/GRÅ

Allmänt

NoiseKiller Gul är ett giftfrit vattenburet dämplim med mycket hög förlustfaktor avsett för laminering av bl.a. golvskivor. Det är möjligt att minska utstrålningen av buller med upp till 16 dB vid resonansfrekvens genom att sandwichlimma golvet med NoiseKiller gul.

NoieKiller gul skall inte förväxlas med konventionella konstruktionslim då dessa i allmänhet uppvisar mycket låga eller ingen förlustfaktor alls i förhållande till ett viskoelastiskt material.

Användningsområden.

NoiseKiller lämpar sig mycket väl till bl.a.:

  • Stegljudsdämpning vid ny och ombyggnad av lokaler
  • Dämpning av scengolv och vid konstruktion av inspelningsstudios.
  • Ljuddämpning av dörrar.
  • Golv i fordon såsom bussar och tåg.

Applikation

Ytan som skall behandlas skall vara fri från damm och smuts. Noisekiller Gul appliceras i en tjocklek om ca 1 mm ( motsvarar 1 liter lim per m²) mellan två skivor av plywood, spån- eller gips. Limmet sprids med konventionell limspridare eller tandad spackel. Vid större ytor kan även ridåmaskin eller sprutning användas.

Skivorna pressas samman medan limmet ännu är vått med ett tryck motsvarande ca 0,5 kg/cm². Vid limmning av golv spikas eller skruvas överskivan glest mot underskivan.

Efter torkning kan skivan bearbetas på samma sätt som en obehandlad skiva vad gäller sågning, fräsning osv. Genom limmets viskoelastiska egenskaper blir böjstyheten lägre för den laminerade skivan än för den homogena skivan av motsvarande tjocklek. För att bibehålla samma styvhet bör skivans tjocklek öka med 50% i förhållande till en homogen skiva.

Noisekiller Gul torkar i två steg. Först avdunstar vattnet vilket tar 1-3 timmar. Därefter efterhärdar materialet för att efter ca 24 timmar ha uppnått full dämpeffekt

Tekniska data:
Kulör: Gul
Lukt: Helt luktfri efter torkning
Densitet: 1030 kg/m³
Torrhalt: 68%
Viskositet: 400 ± 100mPas
Flampunkt: Ej antändlig
Förtunning: Vatten
Appliceringstemp: 0 - + 40°C
Filmtjocklek: ca 1 mm
Materialåtgång: 0,6 - 1 kg/m²
Lagringstid: Minst 6 månader i oöppnat skick
Aquamer AB
Sörgårdsvägen 13 www.aquamer.se tel. 08-448 9030
163 52 Spånga info@aquamer.se fax. 08-448 9031