|
|
|
|
länkar
| Kontakt |

Kopplingar
Axeltätningar
Vibrationsdämpning
Ljuddämpare
-------------Reaktiva
-------------Absortiva
Kompensatorer

Ljuddämpare ADS 25 och FP serien
Ljuddämpare av absorbtions typ.
Ger en mycket liten höjning av mottrycket i avgassystemet
varför den är mycket lämplig som sekundär dämpare efter en reaktiv primärljuddämpare
Anslutningar
1,5" till 3" B.S.P: Svetsände
3,5 till 7" Fläns: enl. DIN 2573 (PN6)
8" och större Fläns enl. DIN86044
Ytskikt Målad med värmetålig färg
Anslutningar
1,5" till 3" B.S.P: Svetsände
3,5 till 7" Fläns: enl. DIN 2573 (PN6)
8" och större Fläns enl. DIN86044
Ytskikt Målad med värmetålig färg
Aquamer AB
Sörgårdsvägen 13 www.aquamer.se tel. 08-448 9030
163 52 Spånga info@aquamer.se fax. 08-448 9031