|
|
|
|
länkar
| Kontakt |

Kopplingar
Axeltätningar
Vibrationsdämpning
Ljuddämpare
Kompensatorer

Vibrationsisolatorer

Hur skall man välja?

Det är många faktorer som är viktiga när man skall välja vibrationsisolatorer.

 • De viktigaste faktorerna är störfrekvens och vikt.
 • Sedan tillkommer styvheten på underlag och utrustning.
 • Transmisioner till och från utrustningen.
 • Svårigheter att bestämma utrustningens vikt och tyngdpunktsläge.
 • Svårigheter att bestämma utrustningens geometri.
 • Yttre krafter sompåverkar systemet
 • Ekonomiska faktorer.
 • mm,mm.

Indata

För att kunna välja lämplig isolator krävs ett fåtal uppgifter

 • Belastning per isolator.
 • Störfrekvens.
 • Önskad isoleringsgrad.
 • typ av utrustning.
 • Användningsområde-

Isoleringsdiagram

Vad finns var? översikt pdf